"Τα δεδομένα δεν είναι γνώση"

  • Εκτύπωση

BI graphΟι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν ως επί το πλείστο άφθονα δεδομένα, αλλά δυσκολέυονται να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους, είτε αυτές αφορούν την πώληση, είτε την εσωτερική οργάνωση τους.

Οι επιχειρήσεις είχαν από πάντα την ανάγκη να παρακολουθούν και να καταμετρούν σημαντικούς γι'αυτές δείκτες. Το πρόβλημα ξεκινά όταν υπάρχει πολλή περισσότερη πληροφορία από αυτήν που μπορούν να διαχειριστούν. Έτσι, καταφεύγουν σε αυτό που ονομάζουμε Business Intelligence (Επιχειρηματική Ευφυΐα) ή απλά BI. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν οι πρώτες που χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες τεχνικές. Συνήθως, διαθέτουν πολλές πηγές δεδομένων οι οποίες, με εργαλεία ETL (Extraction-Transformation-Loading) πρέπει να συμπτυχθούν σε μία δομή που ευνοεί τα πολύπλοκα ερωτήματα. Η δομή αυτή ονομάζεται DataWarehouse και συνήθως πρόκειται για μία τεράστια βάση δεδομένων.

Συνήθως, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι λύσεις Business Intelligence βρίσκονται εκτός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, ή είναι πολύ πολύπλοκες για το επίπεδο εξοικίωσής τους με την τεχνολογία. Κι όμως, οι κίνδυνοι από την μη αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων είναι μεγάλοι, ακόμα περισσότερο όταν τα έχει ήδη αξιοποιήσει ο ανταγωνισμός. Η διαίσθηση σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων μόνη της μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ευκαιριών ή ακόμα και στην αντίληψη λαναθσμένων τάσεων. Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται μερικές από τις ενδείξεις που προδίδουν ότι ή ανάπτυξη μιας επιχείρησης εμποδίζεται από την ανεπάρκεια της στην ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων:

  • Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει τρόπο να μετρήσει δείκτες αποτελεσμάτικότητας (KPI) όπως η παραγωγικότητα, ή απόδοση επένδυσης, ή η καθυστέρηση εξόφλησης πωλήσεων (πολύ σημαντικός δείκτης για μια οικονομία σε κρίση ρευστότητας)
  • Χρειάζεται να έρθει κάποιος εξωτερικος συνεργάτης/ειδικός για να εξάγει στατιστικά από τα υπάρχοντα συστήματα.
  • Τα δεδομένα της εταιρείας δεν χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων διότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά.
  • Υπάρχει σπατάλη χρόνου σε διαδικασίες καταχώρησης ή αντιγραφής δεδομένων από το ένα συστημα στο άλλο, για λόγους reporting.

Η δικαιολογία ότι το Business Intelligence είναι προορισμένο μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν στέκει. Μια πρόσφατη μελέτη του ειδικού σε θέματα Business Intelligence, Howard Dresner, αποκάλυψε ότι οι ΜΜΕ θεώρούν τις επιχειρήσεις τους πολύ πιο ωφελημένες από τις λύσεις BI απ' ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις:

SME Business Intelligence success

 

Σήμερα, στην αγορά του Business Intelligence, οι προμηθευτές πασχίζουν να προσφέρουν λύσεις προς τις ΜΜΕ, διότι οι τελευταίες έχουν πλέον αντιληφθεί ότι κατέχουν έναν ανεκμετάλλευτο θησαυρό πληροφοριών. Θεωρούν πλέον ότι η ευκαιρία του να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της επιχείρησής τους, τις αδυναμίες της, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξής που μπορεί να προκύψουν από την μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη. Οι δυνατότητες είναι πολλές: από την δημιουργία απλών στατιστικών, μέχρι την δημιουργία πολύπλοκων μοντέλων πρόβλεψης, οι πρακτικές του Business Intelligence είναι πλέον ευρέως διαδεδομένες.

Τα δεδομένα από μόνα τους δεν είναι γνώση.

Information is not knowledge quote by Einstein