Βάσεις δεδομένων και Backup

Database serverΈνα συχνό μοτίβο που συναντάται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ελλιπής προσόχη στο backup των βάσεων δεδομένων. Στη μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών στις οποίες καλούμαστε να επέμβουμε, διαπιστώνουμε ότι διενεργείται μόνο ένα ημερήσιο backup των βάσεων δεδομένων, συνήθως το βράδυ.

Δυστυχώς πολλοι μηχανογράφοι αντιμετωπίζουν τις βάσεις δεδομένων σαν απλά αρχεία, και τις εντάσουν στην συνηθισμένη πολιτική του ημερήσιου backup των αρχείων της επιχείρησης.

Οι βάσεις δεδομένων όμως δεν είναι απλά αρχεία. Ειδικά στα εμπορολογιστικά προγράμματα (δεν υπάρχει πλέον επιχείρηση χωρίς τέτοιο), οι βάσεις εμπεριέχουν όλη την πληροφορία της ημερήσιας λειτουργίας της επιχείρησης. Παραστατικά, υπόλοιπά πελατών, υπόλοιπα αποθήκης, ακόμα και φορολογικές σημάνσεις για φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β, όλα αποθηκεύονται μέσα στη βάση δεδομένων της εμπορολογιστικής εφαρμογής. Έτσι λοιπόν, ενώ η ζημιά που θα προκληθεί στην επιχείρηση με την απώλεια των ημερήσιων αλλαγών σε κάποιο έγγραφο Word ή σε κάποια παρουσίαση PowerPoint μπορεί να είναι υπολογίσιμη, εν τούτοις η ζημια ενδέχεται να είναι ανυπολόγιστη έαν υπάρξει οριστική απώλεια δεδομένων στις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης. Συνεπώς, ένα database backup την ημέρα δεν αρκεί. Χρειάζεται συνεχές backup.

O SQL Server (η πιο διαδεδομένη μηχανή βάσης δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ενσωματώνει λειτουργία transaction log backup. Παρέχει δηλαδή την δυνατότητα περιοδικού backup των αλλαγών που γίνονται στη βάση, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να γίνεται backup ολόκληρη κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται πολλαπλά μικρά αρχεία που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο backup μέχρι και λίγα λεπτά στο παρελθόν. Τα αρχεία αυτά, επειδή είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, μπορούν πολύ εύκολα να μεταφέρονται αυτόματα σε κάποιον αυτόνομο αποθηκευτικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση θωρακίζεται από μια καταστροφικά μεγάλη απώλεια κρίσιμων δεδομένων.

Εάν αισθάνεστε ανασφάλεια για τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας παίρνει backup των κρίσιμων δεδομένων της, καλέστε μας για μια δωρεάν αυτοψία του περιβάλλοντός σας.