Ταυτότητα

Η «Άλλη Διάσταση – Συστήματα Πληροφορικής» ιδρύθηκε το 2006.

 

Tρεις επαγγελματίες, οδηγούμενοι από ενθουσιασμό και πάθος για την πληροφορική, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια εταιρεία του κλάδου η οποία να βασίζεται σε κοινά ιδανικά και αξίες. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

 

Ευθύς εξαρχής, εστιάσαμε τις δραστηριότητές μας στην ανάλυση, εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων, στον τομέα του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του λογισμικού, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

 

Θεωρούμε επιτυχημένη κάθε κίνηση που ανοίγει ορίζοντες προσωπικής και εταιρικής εξέλιξης στους πελάτες μας.