Με μία ματιά

 Οι υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Σχεδιασμό,Ανάπτυξη και Εφαρμογή λογισμικού Softone
  • Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Δικτύων
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
  • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για Λογισμικό και Μηχανογραφικό Εξοπλισμό
  • Διαχείριση Δεδομένων (ασφάλεια, προστασία κτλ.)
  • Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση εφαρμογών της Microsoft στο «σύννεφο» Office365 και πλατφόρμας SharePoint.